Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowa dostawa gazu