5 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe – Przewóz osób

Zapytanie ofertowe dotyczące przewozu osób na potrzeby GOK Perła Oferta wykonawcy

23 marca 2017

Przetarg na kompleksową dostawę gazu.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy SIWZ strona tytułowa SIWZ Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Formularz oferty – Załącznik nr 2 Formularz cenowy – Załącznik nr 3 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – o braku podstaw do wykluczenia […]

4 lutego 2016

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu handlowego i kawiarni.

Dokumenty do pobrania dotyczące punktu handlowego: Ogłoszenie Specyfikacja Wzór umowy Dokumenty dotyczące kawiarnii: Ogłoszenie Specyfikacja Załącznik 1 Wzór umowy

9 października 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Kotłownia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 września 2015

Pytania i odpowiedzi do „Przebudowa Kotłowni Pływalni Perła w Nowinach”

Prosimy o informacje na jakim etapie realizacji robót należy udowodnić równoważność zastosowanych urządzeń i materiałów? Prosimy o informacje w jaki sposób należy udowodnić równoważność zastosowanych urządzeń i materiałów? Czy Zamawiający dopuści złożenie wadium w formie innej niż pieniądz, w postaci dołączenia oryginału takiego wadium do oferty np. w osobnej kopercie, zamiast składania go w kasie głównej pływalni. Czy w przypadku pojawienia się rozbieżności […]

17 września 2015

Przetarg – Przebudowa Kotłowni Pływalni Perła w Nowinach

Dokumenty do pobrania dotyczące przetargu na: „Przebudowę kotłowni Pływalni Perła w Nowinach” 1. STWiOR 2. Przedmiar 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4 5. Załącznik nr 5 6. Załącznik nr 6 7. Załącznik nr 7 8. Załącznik nr 8 do SWiZ – Wzór umowy 9. Załącznik nr 9 10. SIWZ 11. Ogłoszenie Dokumentacja Projektowa: 1. Technologia kotłowni gazowo olejowej […]

13 stycznia 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23 grudnia 2014

Przetarg na olej opałowy na rok 2015

Dokumenty do pobrania dotyczące Przetargu na Olej Opałowy na rok 2015.   1. SIWZ 2. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie 4. Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw 5. Załącznik nr 4 – Wykaz narzędzi 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie2 7. Załącznik nr 6 – Projekt umowy 8. Załącznik nr 7 – Informacja […]

14 sierpnia 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

31 lipca 2014

Pytania i odpowiedzi do „Rozbudowa i Modernizacja Pływalni Perła 2014”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust.2 Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Dz. U. z 2013 roku poz. 907, udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1.  Proszę o informacją, czy zjeżdżalnia wewnętrzna ma być rurowa, czy rynnowa – rysunek k.02 mówi o zjeżdżalni rynnowej, natomiast w pozycji 129 d, 14 w przedmiarze jest informacja, że mają […]