7 grudnia 2022

Ogłoszenie – Kompleksowa dostawa gazu – XII 2022

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach. Ogłoszenie o zamówieniu SWZ_UE Załącznik 1 – Formularz oferty Załącznik 2 – Istotne postanowienia umowy Załącznik 3 – Oświadczenie grupy kapitałowej Załącznik 4 – Jednolity europejski dokument zamówienia Załącznik 5 – Instrukcja wypełniania Załącznik 6 – Opis […]

7 września 2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowa dostawa gazu

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach. Ogłoszenie o zamówieniu SWZ_UE Załacznik 1 Formularz oferty Załącznik 2 – Istotne postanowienia umowy Załącznik 3 – Oświadczenie grupy kapitałowej Załącznik 4 – Jednolity europejski dokument zamówienia Załącznik 5 – Instrtrukcja wypełniania Załącznik 6 – Opis Przedmiotu […]

30 maja 2019

Wyposażenie siłowni – GOK Perła

Dokumenty dotyczące przetargu na wyposażenie siłowni , dostępne są na stronach BIP: http://www.bip.gok.nowiny.com.pl/index.php?id=73,0,0  

16 października 2018

Przetarg na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla GOK Perła w Nowinach.

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Strona tytułowa SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 Formularz oferty – Załącznik nr 2 Formularz cenowy – Załącznik nr 3 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – o spełnianiu warunków […]

31 sierpnia 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach 31.08.2017

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Pytania i odpowiedzi które wpłynęły w dniu 07.09.2017 Pytania i odpowiedzi które wpłynęły w dniu 12.09.2017 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wynikach

4 sierpnia 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Informacja o unieważnieniu postępowania

6 lipca 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Informacja o unieważnieniu postępowania

20 czerwca 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Informacja o unieważnieniu postępowania

23 marca 2017

Przetarg na kompleksową dostawę gazu.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy SIWZ strona tytułowa SIWZ Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Formularz oferty – Załącznik nr 2 Formularz cenowy – Załącznik nr 3 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – o braku podstaw do wykluczenia […]