4 sierpnia 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU

6 lipca 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Informacja o unieważnieniu postępowania

20 czerwca 2017

Przetarg na Wymianę ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach

Strona tytułowa SIWZ SIWZ Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 – Wzór umowy Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 PFU Informacja o unieważnieniu postępowania

23 marca 2017

Przetarg na kompleksową dostawę gazu.

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury Perła w Nowinach. Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy SIWZ strona tytułowa SIWZ Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Formularz oferty – Załącznik nr 2 Formularz cenowy – Załącznik nr 3 Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – o braku podstaw do wykluczenia […]