Akceptujemy Kartę Seniora 60+ Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Basen za symboliczną złotówkę, zabiegi rehablilitacyjne i zniżki podczas zakupów – z początkiem roku gmina Sitkówka-Nowiny wprowadziła Program „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny”. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie gminy. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów.

Dotychczasowe działania

Obecnie gminę Sitkówka-Nowiny zamieszkuje około 1650 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Aktywizacja i integracja osób starszych stanowi jeden z najważniejszych elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Programu Rewitalizacji Gminy Sitkówka-Nowiny. Seniorzy mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez uczęszczanie do klubu seniora, przynależność do zespołów ludowych czy chóru, a także brania udziału w wydarzeniach kulturalnych. Od dwóch lat gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem „Możesz Więcej” prowadzi program „Aktywny Senior”, którego uczestnicy korzystają z kursów języków obcych, zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności: dziennikarskie, filmowe, fotograficzne i plastyczne, a także wyjeżdżają na wycieczki. W ostatnim czasie gmina podpisała list intencyjny z Politechniką Świętokrzyską w sprawie realizacji projektu ,,Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny

Dzięki wprowadzonej z początkiem roku Karcie seniorzy będą mogli korzystać z ulg przyznawanych przez podmioty, które przystąpiły do programu, m.in. sklepów, przychodni czy ośrodka kultury. Partnerem Programu może zostać każdy podmiot, który przygotuje specjalną ofertę lub dostosuje już istniejącą ofertę dla seniorów.  Może ona dotyczyć rabatów, zniżek na usługi czy produkty lub innych promocji. Miejsca, w których seniorzy będą mogli korzystać z przygotowanej oferty będą oznakowane, a ich wykaz będzie dostępny na stronie internetowej gminy Sitkówka-Nowiny. Aby otrzymać Kartę Seniora, należy złożyć wniosek w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny. Karta jest imienna, wydawana bezterminowo i bezpłatnie.

Uroczysta inauguracja

W dniu 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny odbyła się uroczysta inauguracja projektu. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm i instytucji, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Jako przedstawiciele przedsiębiorców porozumienia podpisali Pani Aleksandra Mietelska właścicielka salonu kosmetycznego w Zgórsku, Pani Jolanta Kołek i Pan Lech Markowicz właściciel sklepu budowlanego KCMB. Podczas inauguracji zostały również wręczone pierwsze Karty Seniora dla mieszkańców gminy.

– Niezwykle miło mi, że Program cieszy się takim zainteresowaniem – zarówno ze strony mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Do dziś już ponad 160 seniorów złożyło wnioski o wydanie Karty Seniora, a w Programie obecnie uczestniczy jedenastu przedsiębiorców – mówił wójt gminy Sitkówka-Nowiny. Jednocześnie wójt zapowiedział, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej powstanie Rada Seniorów. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy radni złożyli wniosek o powstanie Rady Seniorów. – Rozmowy z seniorami pokazują, że chcą oni uczestniczyć w życiu gminy i mieć realny wpływ na to, co się dzieje, zwłaszcza, jeżeli chodzi o nich samych – mówi radna Edyta Giemza. Potwierdza to Pan Marian Rogalski, na co dzień senior i jeden z członków wspólnoty mieszkaniowej – Karta Seniora jest dobrym pomysłem, ale równie ważne jest to, abyśmy zostali wysłuchani. Nikt tak dobrze nie zna naszych potrzeb, jak my sami – wyjaśniał Marian Rogalski.

W uroczystej inauguracji uczestniczył również doradca marszałka województwa świętokrzyskiego ds. seniorów Jerzy Pyrek. – Cieszy mnie fakt, że gmina Sitkówka-Nowiny dba o seniorów – mówił podczas spotkania. – Chciałbym przypomnieć, że terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje także „Świętokrzyska Karta Seniora”, w której uczestniczy ponad 40 podmiotów. Zachęcam do korzystania z niej, bo liczy się każda złotówka – dodał.

Osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami gminy Sitkówka-Nowiny mogą liczyć na liczne profity u partnerów Programu. Przychodnia Nowiny oferuje bezpłatne zabiegi fizjoterapeutyczne, takie jak np. masaż wibracyjny, laser,  krioterapia czy wybrane zabiegi prądowe. Na basenie „Perła” będzie można popływać za symboliczną złotówkę. Rabaty przygotowały również salony kosmetyczne w Nowinach i Zgórsku, które oferują 10% zniżki na usługi, podobnie jak salon fryzjerski „Agnieszka” w Nowinach. Seniorzy będą mogli również taniej zjeść w pizzerii SeraBAnda oraz w Sklepie Garmażeryjnym Pani Renaty Wawrzyckiej. NA upust mogą liczyć również w sklepach budowlanych „BARTOSZ” i KCMB, a także w Centrum Ubezpieczeniowo Finansowym NOWINY oraz w kwiaciarni „Meranti”. Program został wsparty również przez Delikatesy Centrum Michała Szustera.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu „Karta Seniora Gminy Sitkówka-Nowiny” serdecznie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Programu – Panem Łukaszem Barwinkiem pod nr. tel. 41 347 50 00

W dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godz. 10.00-15.00 opłata za jedną godzinę pobytu na basenie wynosi 1 zł. Dopłaty za pobyt ponad 60 minut naliczane są zgodnie z cennikiem.

źródło: http://nowiny.com.pl/akutalnosci/wiecej/2441.html